Activiteiten

Onze expertise

Wegenis- en omgevingswerken

Wij verzorgen verhardingswerken en bestrating voor diverse projecten. Onze diensten omvatten onder meer machinaal bestraten en asfalteren, aanleg van parkings, terrassen en opritten, wegenbouw, rioleringswerken, groenvoorzieningen en meer. Met onze eigen teams en materieel zorgen we voor een vlotte uitvoering van uw project, inclusief het gebruik van diverse materialen zoals betonstraatstenen, gebakken straatstenen, betontegels, asfaltverhardingen en halfverhardingen.

Afbraakwerken

Wij voeren circulaire sloopwerken uit voor zowel residentiële als industriële gebouwen. Door het hergebruiken van sloopafval dragen wij bij aan een duurzame aanpak. Contacteer ons voor meer informatie over hoe we tewerk gaan tijdens afbraakwerken.

Grondwerken

Als ervaren grondwerker zorgen wij voor bouwrijpe terreinen voor elk project. Onze uitgebreide dienstverlening omvat het uitgraven van bouwputten, het aanvoeren van teelaarde of granulaten, het nivelleren van bouwterreinen en het plaatsen van regenwaterputten en infiltratiebekkens.

Recyclage

Wij voeren ook recyclagewerken uit, waarbij we sloopafval verwerken tot nieuwe granulaten. Door een circulaire aanpak hergebruiken we materialen en dragen we bij aan een duurzamere bouwsector.
Scroll to Top