Afbraakwerken

Bij Grondwerken Blomme bieden we uitgebreide diensten, waaronder de afbraak van gebouwen en kantoren. We zorgen voor een grondige en milieuvriendelijke sloop, waarbij we de locatie voorbereiden voor nieuwe projecten. Onze expertise in de sloop van kunstwerken zoals bruggen en viaducten garandeert een veilige en efficiënte verwijdering met minimale impact op de omgeving.

We zijn ook gespecialiseerd in de opbraak van verhardingen, waarbij we wegen en trottoirs snel en effectief verwijderen en het hergebruik van materialen bevorderen. Voor het ontmantelen van gebouwen bieden we zorgvuldige demontage en verantwoorde afvoer van materialen, zodat de ruimte klaar is voor toekomstige ontwikkelingen. Bovendien zorgen we voor veilige asbestverwijdering, waarbij ons gecertificeerde team asbest veilig verwijdert en afvoert.

Referenties in beeld

Bekijk enkele van onze recente projecten waarbij we verschillende zaken hebben uitgevoerd. Van nivelleren tot sloopwerken en het volledig voorbereiden van bouwterreinen.
Scroll to Top